info@ShineTrailers.com +48 888 103 615

Zásady ochrany osobních údajů

1. Webová stránka, na které se nacházíte, získává informace automaticky pouze pomocí cookies.

2. Cookies jsou malé soubory, obvykle textové, zasílané webovým serverem a uložené na straně Uživatele, obvykle na pevném disku zařízení, se kterým Uživatel navštěvuje webovou stránku. Cookies se používají hlavně k udržení relace, např. vytvořením a odesláním dočasného řetězce znaků po přihlášení. Lze je však použít v širším rozsahu zapamatováním jakýchkoli informací, pokud je lze uložit do řetězce znaků.

3. Subjektem, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele navštěvujícího web a má k nim přístup, je provozovatel webu: IRON TRADING COMPANY, Magnoliowa 11b 73-110 Stargard Polska

4. Soubory cookie umístěné na webu se používají k:

a) zapamatovat si návštěvy uživatele a jeho preference týkající se webu, např. preferovaný jazyk webu. Tyto soubory také umožňují rozpoznat zařízení používané Uživatelem navštěvujícím Web, což umožňuje jeho správné zobrazení.

b) získávání statistik umožňujících znát preference Uživatelů navštěvujících Webové stránky, dále umožňují posoudit oblíbenost Webu.

c) přihlášení pomocí Webu a udržování relace po přihlášení, díky jejich používání se Uživatel nemusí přihlašovat na každé podstránce Webu.

5. Webové stránky, na kterých se nacházíte, používají dva typy souborů cookie, relační a trvalé. – soubory relace jsou dočasné, existují, dokud uživatel neopustí web zavřením prohlížeče, opuštěním webu nebo odhlášením. – trvalé soubory existují, dokud nejsou smazány uživatelem webové stránky nebo po dobu stanovenou v parametrech souboru cookie.

6. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve většině případů umožňuje ve výchozím nastavení ukládání cookies na zařízení Uživatele. Uživatel webových stránek může kdykoli změnit nastavení webového prohlížeče tak, aby zablokoval používání cookies. Takovou změnu lze provést v nastavení softwaru používaného k prohlížení Webových stránek (webového prohlížeče). Podrobné informace o nastavení webového prohlížeče jsou k dispozici v jeho nabídce v záložce nápovědy nebo na stránkách výrobce webového prohlížeče, kterým Uživatel Webové stránky prohlíží. Změny provedené v nastavení ve webovém prohlížeči Uživatele mohou ovlivnit správný chod zobrazované webové stránky.

7. Cookies používané Webem (uložené na zařízení používaném Uživatelem při procházení Webu) mohou být zpřístupněny jeho partnerům nebo inzerentům.